Se alla

Möjligheternas Upplands-Bro

Liberalerna är i kommunen ett stort parti med 5,35% i kommunvalet 2022. Många väljer idag olika i de olika valen och vi hade många som röstade på Liberalerna i kommunvalet även om man röstade på andra partier i riksdagsvalet.

Kommunpolitiken handlar delvis om andra frågor än rikspolitiken och prioriterar frågor som ligger nära din vardag.
Det som Liberalerna Upplands-Bro kommer att fokusera på under mandatperioden är:

 • Ett fortsatt alliansstyre i kommunen. Liberalerna bidrog aktivt efter valet 2018 att ett alliansstyre kunde återetableras efter ett S-lett styre innan dess. Och vi ser fram mot fortsatt alliansstyre med liberal inriktning efter valet 2022.
 • Skolan först. Vi vill satsa mer resurser på barn i de tidiga åldrarna. Ordning och reda i klassrummen. Vi är positiva till etablering av friskolor samtidigt som vi vill ha en kommunal skola av toppkvalité. Vår skola måste kunna ge stöd till både barn med särskilda behov och särskilt begåvade elever.
 • Trygghet på gator och torg. Alla ska kunna känna sig säkra och kunna springa i motionsspåret eller gå ut på kvällarna utan oro. Vi ska fortsätta med samverkan mellan skola, socialtjänst och polis för fånga upp ungdomar på glid och de som är aktiva i de kriminella nätverken måste bort från vår fina kommun.
 • En integration som leder ut ur utanförskap inte in i det. Ställ högre krav på kunskaper i svenska. Reformera SFI. Stärk den egna försörjningsförmågan.
 • Att vi bygger småskaligt och sänker byggtakten. Vi behöver få en lugnare utbyggnad så att infrastruktur och samhällsservice hinner med. Inga fler höghusbyar. Vi vill behålla karaktären av småstad och landsbygd och inte bygga bort Upplands-Bros värden. Kvalitet framför kvantitet.
 • En satsning på våra äldre som byggt vårt samhälle. Är idag brist på alternativa boendeformer som Seniorboenden och Trygghetsboenden.
 • En satsning på ett hållbart samhälle lokalt med ökade satsningar på lokaltrafiken (kvartstrafik till Bro), satsningar på gång och cykelvägar, biologisk mångfald och närodlat.

Vårt parti är inte till för sin egen skull utan för kommunens medborgare så hör gärna av dig till våra representanter om du ser saker som behöver förbättras i kommunen.

Nyheter från Stockholms län

Våra kommunpolitiker

Möt våra politiker kommunpolitiker för mandatperioden 2023-2026
 • Hans Åberg

  Kommunalråd, Ledamot i kommunfullmäktige, Vice ordförande i kommunstyrelsen, Gruppledare
 • Nawal Al-Ibrahim

  Ledamot i kommunfullmäktige, 1:e vice ordförande i utbildningsnämnden
 • Martin Normark

  Ordförande i Bygg- och miljönämnden, Ersättare i kommunfullmäktige, Ersättare i kommunstyrelsen
 • Helene Nilsson

  Ersättare i kommunfullmäktige, Ledamot i socialnämnden, Ersättare i utbildningsnämnden, Politisk sekreterare
 • Johan Skånberg

  Ledamot i kultur- och fritidsnämnden, Ersättare i tekniska nämnden