Se alla

Politik för blivande superhjältar!

Liberalerna i Upplands-Bro går till val på att skapa en bättre uppväxt för våra unga. Alla barn måste få möjlighet att växa ut till superhjältar. Då måste skolan förbättras, tryggheten på gator och torg säkras och nya bostadsmiljöer byggas för att folk ska trivas och inte bara för att fler ska flytta till vår kommun.

Liberalernas mål är att alla barn ska klara skolan, idag missar var femte elev i kommunen gymnasiebehörighet. Insatserna måste börja tidigt, redan i förskolan. Mer resurser till skolan och en satsning på att förbättra arbetsvillkoren för lärarna är vår strategi för att förbättra skolan.

Att säkra tryggheten på gator och torg och vända ett hotande utanförskap är Liberalernas andra huvudmål. Bättre samordning mellan skola, socialtjänsten och polis är nödvändigt, kameraövervakning och väktare är viktiga komplement. 

En bra uppväxt kräver bra uppväxtmiljöer. Ett vackrare och trivsammare Upplands-Bro mer i samklang med omgivande miljö är Liberalernas prioritering när det byggs nytt. Ett rikt kultur- och fritidsutbud är nödvändigt för att skapa förutsättningar för en meningsfull fritid. Bor man bra mår man bra och det är en bra grogrund för fler superhjältar.

Nyheter i Upplands Bro

Sociala medier

  • Följ på: 

Ännu en dödsskjutning. Ännu en ung man som förlorat livet till det hänsynslösa våld som skakar vårt samhälle och lämnar anhöriga i chock och sorg efter sig.

Nattens brutala våldsdåd måste klaras upp och de skyldiga lagföras. Sverige ska inte vara ett land där enskilda tar ...lagen i egna händer. Hämndkultur är en del av den parallella rättsskipning som aldrig kan accepteras i en rättsstat.

Nu krävs mer än ilska eller uppgivenhet. Det krävs handling. Vi har gång på gång krävt att man rustar upp rättsstaten och stoppar alla former av parallellsamhällen. Det handlar om fler poliser och verktyg för högre brottsuppklaring, men också effektivare förebyggande arbete med tidiga och tydliga insatser av skola och socialtjänst.

Ännu en dödsskjutning. Ännu en ung man som förlorat livet till det hänsynslösa våld som skakar vårt samhälle och lämnar anhöriga i chock och sorg efter sig.

Nattens brutala våldsdåd måste klaras upp och de skyldiga lagföras. Sverige ska inte vara ett land där enskilda tar ...lagen i egna händer. Hämndkultur är en del av den parallella rättsskipning som aldrig kan accepteras i en rättsstat.

Nu krävs mer än ilska eller uppgivenhet. Det krävs handling. Vi har gång på gång krävt att man rustar upp rättsstaten och stoppar alla former av parallellsamhällen. Det handlar om fler poliser och verktyg för högre brottsuppklaring, men också effektivare förebyggande arbete med tidiga och tydliga insatser av skola och socialtjänst.

Nattens brutala våldsdåd måste klaras upp och de skyldiga lagföras. Sverige ska inte vara ett land där enskilda tar lagen i egna händer. Hämndkultur är en del av den parallella rättsskipning som aldrig kan accepteras i en rättsstat.

Nu krävs mer än ilska eller uppgivenhet. Det ...krävs handling. Vi har gång på gång krävt att man rustar upp rättsstaten och stoppar alla former av parallellsamhällen. Det handlar om fler poliser och verktyg för högre brottsuppklaring, men också effektivare förebyggande arbete med tidiga och tydliga insatser av skola och socialtjänst.

Liberalerna i Stockholms län