Man måste våga bli gammal i Upplands-Bro. Inte behöva oroa sig för om det finns plats i äldreomsorgen eller om man ska bli bra omhändertagen. Boendet är en viktig fråga där vi Liberaler har en motion om att utveckla boendeformer för äldre i olika skeden av livet.

Seniorboende – pigga seniorer vill gärna välja bort arbetskrävande villor och trädgårdar, men ändå bo kvar i hemtrakten. Detta kan också frigöra villor som är eftertraktade av barnfamiljer. Vi vill därför att etableringen av sådana boendeformer ska drivas på av kommunen.

Trygghetsboende för 70+. Det behövs fler lägenheter i trygghetsboende och liknande, som är tillgängliga, har nära till service och dit man kan flytta utan biståndsprövning.

Äldreboendegaranti – rätt till vårdboende för 85+. Större hänsyn ska tas till ensamhet och otrygghet när platser fördelas i vård- och omsorgsboende med heldygnsomsorg, och den som är över 85 ska ha rätt till plats där. Alla över 85 år som så önskar ska även ha förtur till servicehus/trygghetsboende. Rätt till vårdboende ska också finnas vid mer omfattande hemtjänstbehov.

 

Andra punkter som Liberalerna vill betona inom området:

  • Jobba förebyggande med äldres friskvård, gärna i samverkan med föreningslivet. Att sätta in åtgärder för friska äldre med ambitionen att behålla dem friska tex genom träning (bl.a. balansträning) bär sig på sikt.
  • Mål har satts på nöjdhet med mat för boende på särskilt boende. Motsvarande mål bör sättas gällande den mat som de äldre förses med via hemtjänsten.
  • Hemtjänst ska kunna ersättas av RUT-tjänster vilket också ökar självbestämmandet
  • Satsa mer på förebyggande insatser gällande fallolyckor. Ökad samverkan Kommun och Landsting.
  • Vi vill även förbättra möjligheterna att välja ett särskilt boende i annan kommun än den man bor i. Det skulle till exempel kunna innebära att man kan flytta närmare nära och kära eller kanske till den stad eller kommun som man är uppväxt i.
  • Djur ska, för de som önskar, var en naturlig del av omsorgen. Djur bidrar till ökad trivsel och kan motverka ensamhet. Det ska vara möjligt att ta med sig sitt husdjur när man flyttar till ett vård- och omsorgsboende.

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

No response

Vill du veta mer om vår politik eller ha kontakt med Liberalerna där du bor? Lämna din e-postadress här, så hör vi av oss.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.