En central fråga är här jobbskapande åtgärder med kopplade behov av språkkunskap. Viktigt att fånga upp ungdomar på och ge dem positiva förebilder.

Satsa på skolan. Motverka trångboddhet, svartkontrakt och försäljning av fiktiva adresser. Bekämpa hedersrelaterat våld- och förtryck.

Invandringen till Sverige har berikat landet i flera århundraden. Men det måste bli mer än en resa över gränsen; nya svenskar måste släppas in i samhället på riktigt, lära sig språket, arbeta och bli en del av Sverige.

De som kommit till vårt land måste få en ärlig chans att komma in i samhället. Barn växer upp med vuxna som inte talar svenska och saknar arbete.

Flickor och pojkar lever i hederns järngrepp. Det vill Liberalerna ändra på. Vi vill stärka individen och motverka parallellsamhällen.

Det måste bli enklare att snabbt få jobb och egen försörjning – även för dem som inte pratar bra svenska eller saknar utbildning.

De som har utbildning och yrkeserfarenhet ska snabbt få hjälp att komma i jobb.

Språket är en nyckel in i det svenska samhället. Tidigare och bättre språkundervisning, mer tid i skolan för nyanlända barn och starkare incitament att lära sig svenska behövs.

Liberalismen handlar om individens frihet. De största hoten mot individens frihet i dagens Sverige är kriminella gäng, okunskap, utbildningsförakt, populism, moralpoliser, vänsterns identitetstänkande, unkna värderingar, och den låga takhöjden i debatten. Alla människor bör äga makten att påverka sin egen vardag.

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

No response

Vill du veta mer om vår politik eller ha kontakt med Liberalerna där du bor? Lämna din e-postadress här, så hör vi av oss.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.