Liberalerna jobbar för att fler företag ska etablera sig i kommunen. Företag skapar inte bara jobb utan utgör också en viktigt bas för att kunna upprätthålla nödvändig service i form av restauranger, affärer och övriga stödtjänster som gör kommunen mer attraktiv att bo och verka i. Fler jobb lokalt är en viktig del av Liberalernas vision om en kommun man aldrig vill flytta ifrån. 

Den framgångsrika satsning som skett med utbyggnaden av logistikcentret i Brunna ska fortsätta men Liberalerna anser det är viktigt att jobba för mer mångfald i företagsetableringarna. Liberalerna vill särskilt satsa på att mindre och medelstora företag ska etablera sig i kommunen. Då behövs fler företagslokaler som är anpassade för de mindre företagens behov. I kommande mark- och tätortsplanering bör särskild hänsyn tas till detta behov.

De stora jordbruken, som i sig utgör en viktig del av småföretagandet i kommunen förutom det bidrag dessa företagare gör för kommunens landskapsvärden, är basen för det landsbygdsbaserade näringslivet. Liberalerna vill bejaka gårdarna som motorer för näringslivsutvecklingen på landsbygden. Här finns stora möjligheter att utveckla lokala småföretagarkluster när det moderna jordbruket friställer ekonomibyggnader för andra ändamål. 

Liberalerna ser välvilligt på en sådan utveckling som måste åtföljas av en välvillig tillståndshantering vad gäller markavstyckning, lokala VA-lösningar och annat som kan behövas för att kunna stödja en sådan näringslivsetablering. 

En annan viktig fråga i Liberalernas näringslivspolitik är att nuvarande centrummiljöer – Bro och Kungsängen – måste förbättras både vad gäller trygghet och attraktivitet. Att driva företag är tillräckligt krävande utan att behöva engagera sig i frågor om otrygghet, vandalism och öppen kriminalitet. 

Företagarföreningarna är de som närmast bör driva dessa frågor men kommunen bör som fastighetsägare och del av de två centrumanläggningarna engagera sig mer kraftfullt i både den fysiska  och kommersiella utvecklingen av dessa. Liberalerna anser att särskilda resurser i kommunens förvaltning bör avdelas för att arbeta med centrumutveckling. Förutom att jobba med de akuta otrygghetsfrågorna är det särskilt angeläget att utveckla en mer långsiktig strategi för hur utbudet av affärer och service kan breddas och därmed förstärka centrumanläggningarnas attraktivitet för kommunens medborgare. 

Upplands-Bro rankas högt i olika näringslivsindex vilket är frukten av ett systematiskt och framgångsrikt arbete med näringslivsfrågor. Arbetet med att utveckla det lokala näringslivet och den kommunala servicen är högt prioriterat i Liberalernas vision om en kommun som man aldrig vill flytta ifrån. 

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

No response

Vill du veta mer om vår politik eller ha kontakt med Liberalerna där du bor? Lämna din e-postadress här, så hör vi av oss.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.