Vi vill stärka socialtjänstens möjligheter att agera när en ung person håller på att dras in i brottslighet. Brottsligheten går ned i åldrarna och en tidig insats kan ha stor betydelse för att utvecklingen för den unge går i rätt riktning. Samverkan med skola och polis.

Öka satsningarna på verksamhet för att få ungdomar i arbete via Åter-i-arbete samt Unga vuxna projekt.

Unga kvinnors psykiska ohälsa är högst i länet. Liberalerna föreslår en särskild satsning för att minska dessa problem i samverkan med skolan.

Vi vill värna LSS-lagstiftningen. Alla har rätt till stöd för att få leva sitt liv i frihet och delaktighet.

Vi vill att en handlingsplan mot hedersrelaterat våld tas fram. Är ett område där vi kanske har de största problemen med kvinnors ofrihet.

Säkerställa samarbete mellan kommun, stat och landsting, t.ex. SIP (samordnad individuell plan).

Barnfamiljer som har behov av stöd ska få hjälp av en familjebehandlare. Detta för att minska behovet senare och mer kostsamma insatser från socialtjänsten.

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

No response

Vill du veta mer om vår politik eller ha kontakt med Liberalerna där du bor? Lämna din e-postadress här, så hör vi av oss.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.