För Liberalerna är trygghetsfrågan en av de viktigaste frågorna för samhället då motsatsen inkräktar på ett ord som är ledstjärna för oss Liberaler – Frihet! När det som sker i vår kommun gör att människor känner sig tvingade att begränsa sin rörlighet i form av att inte våga gå ut kvällstid, att inte våga springa på motionsspåret eller att butiksinnehavaren inte känner att det inte går att ha affären öppen när man vill, då har vi problem.

Mycket görs för att komma tillrätta med problemen, men det som görs är inte tillräckligt. Viktigt att vi från politiken erkänner att problemen finns. Att beskriva att den ökande otryggheten som mätningar visar bara skulle vara beroende på att man på sociala medier trissar upp stämningen leder inte framåt.  

 • Återta det offentliga rummet genom att anställa kommunala ordningsvakter/väktare, förstärk med övervakningskameror
 • Ingrip tidigt mot unga kriminella. Jobba i samverkan mellan skola, socialkontor och polis. Reagera snabbt med kort tid mellan orosanmälan och ingripande.
 • Utveckla samarbetet mellan skola, socialkontor och polis så att även icke kriminella ungdomar på glid hanteras i god tid när föräldrar har svårt med gränssättande
 • Jobba nära med de boende i problemområden. De är de som berörs mest av olika former av kriminalitet. Skapa en kultur där man är beredd att anmäla och att vittna.
 • Kommunen bör anställa minst två fältassistenter och stärka socialkontorets resurser för de som jobbar med ungdomar.
 • Det ska i kommunens skolor stärkas upp med resurser så att alla har tillgång till kuratorer och skolhälsovård. Detta för att elever med problem ska upptäckas i tid och åtgärder vidtas och att lärarna ska kunna lägga mer tid på undervisning.
 • Upplands-Brohus ska aktivt delta i arbetet för att stärka den sociala hållbarheten.
 • Planerna på ett Ungdomens hus bör åter aktualiseras.
 • Klotter, vandalism och kränkande behandling måste åtgärdas omedelbart.
 • Löpande på längre sikt
 • Kommunen måste ta fram en handlingsplan för trygghetsarbete värd namnet!
 • Fånga upp problemen så tidigt som möjligt. Här har skolan en viktig funktion att fånga upp de som riskerar att hamna på fel väg. Ja redan på förskolan kan de första tecknen visa sig. Ju tidigare insatser desto bättre.
 • Grunden för att hamna rätt i livet är eleverna klarar skolan, att språkkunskaperna är tillräckliga för det samt att Kommunen bidrar i jobbskapande arbete. Här är språkfrågan indirekt mycket viktig för möjligheterna i både skola och yrkesliv. Vi vill därför satsa mer på språkutbildning.
 • Kommunen ska ta fram en handlingsplan för att motverka hedersrelaterat våld- och förtryck.
 • Förslag från Liberalerna på riksnivå
 • Öka poliskåren kraftigt, framför allt så vi får flera ute i samhället i yttre tjänst
 • Anställa andra personalkategorier som kan avlasta polisutbildade från jobb som inte kräver polisutbildning
 • Höj polislönerna kraftigt, i snitt med 4000 kr i månaden.
 • Statsbidrag till kommunala ordningsvakter
 • Ta bort den så kallade ungdomsrabatten på straffskalan för den som fyllt 18 år och återfaller i brott. Skärp straffen för hedersrelaterade brott och grov kvinnofridskränkning.
 • Fler brott ska leda till utvisning för den som inte är svensk medborgare.

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

No response

Vill du veta mer om vår politik eller ha kontakt med Liberalerna där du bor? Lämna din e-postadress här, så hör vi av oss.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.